Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů ve společnosti GREEN PEN s.r.o. (dále jen „GREEN PEN“)

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (o všeobecném nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), tímto plní GREEN PEN svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 a násl. GDPR.

 

1. Správce osobních údajů a kontakt na správce

Správcem osobních údajů a jejich zpracovatelem je ve vztahu k zákazníkům a potenciálním zákazníkům společnost GREEN PEN s.r.o., sídlem Londýnská 254/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 19085389, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 381280.

Pokud se na GREEN PEN bude chtít subjekt údajů v průběhu zpracování údajů obrátit, lze společnost GREEN PEN kontaktovat na tel. čísle +420 737 48 48 92 nebo na e-mail: info@srovnavacpos.cz

2. Prohlášení GREEN PEN

GREEN PEN prohlašuje, že jako správce osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména nařízením GDPR. Osobní údaje subjektů údajů budou zpracovány jen na základě platného právního důvodu (zákonná povinnost nebo udělený souhlas se zpracováním).

3. Rozsah zpracování

V souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti GREEN PEN zpracovává a uchovává osobní údaje svých zákazníků, tj. osob, které zašlou prostřednictvím webové stránky https://www. srovnavacpos.cz/ svou poptávku, v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení zákazníka
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • název podniku
 • sídlo provozovny

4. Účel zpracování a právní základ zpracování

V souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti GREEN PEN zpracovává a uchovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • předávání informací smluvním partnerům GREEN PEN a zajištění řádné realizace smluvního vztahu s těmito subjekty – zpracování na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

GREEN PEN zpracovává osobní údaje za účelem jejich předání smluvním partnerům GREEN PEN, přičemž tito se následně stávají rovněž správci osobních údajů. K takovému zpracování osobních údajů poskytli zákazníci svůj výslovný souhlas.

 • komunikace se zákazníky – zpracování na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

GREEN PEN zpracovává osobní údaje za účelem zpětné komunikace se zákazníky. K takovému zpracování osobních údajů poskytli zákazníci svůj výslovný souhlas.

Osobní údaje jsou v nezbytně nutném rozsahu též zpracovány za účelem plnění zákonné povinnosti GREEN PEN, a sice vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.

5. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou chráněny maximální mírou zabezpečení, a to jak ty v elektronické podobě, tak případně i ty ve fyzické podobě.

Osobní údaje bude GREEN PEN uchovávat maximálně po dobu 10 let od okamžiku, kdy došlo k ukončení realizace smlouvy či jiného vztahu, na základě kterého GREEN PEN osobní údaje zpracovává. Poté GREEN PEN provede likvidaci veškerých osobních údajů.

6. Předávání osobních údajů třetím osobám

K osobním údajům subjektů údajů mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci GREEN PEN.

Zároveň jsou osobní údaje subjektů údajů předávány dalším správcům údajů, kteří sami rozhodují o účelech a prostředcích zpracování. Zákazník si na základě vyplnění formuláře na webové stránce GREEN PEN zvolí smluvního partnera GREEN PEN, kterému budou následně osobní údaje předány. Těmito smluvní partnery GREEN PEN jsou např.:

 • Agnis s.r.o., IČ: 26795736, se sídlem Jiráskova 762/9, 790 01 Jeseník
 • ALTO PRAHA s.r.o., IČ: 48115061, se sídlem Praha 4, Počátecká 412/14
 • EkoBIT spol. s r. o., IČ: 06694985, se sídlem Peroutkova 531/81, Jinonice, 158 00 Praha 5
 • ComArr, spol. s r.o., IČ: 15050084, se sídlem Tolarova 291, Rosice, 533 51 Pardubice
 • Consulta Bürotechnik s.r.o., IČ: 25327101, se sídlem Cukrovarská 519/20, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
 • Dotykačka ČR s.r.o., IČ: 06290914, se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • ECU, s.r.o., IČ: 27232255, se sídlem Praha 2 – Nové Město, Dittrichova 338/11, PSČ 12000
 • Origin Soft s.r.o., IČ: 29191173, se sídlem Hanácká 116/6, Tuřany, 620 00 Brno
 • i-Technologies s.r.o., IČ: 26309548, se sídlem U viaduktu 881/21f, Chrlice, 643 00 Brno
 • ABX software s.r.o., IČ: 27968588, se sídlem Závodu míru 739/9a, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
 • Abiset s.r.o., IČ SK: 36289141, se sídlem Bernolákova 1A, 901 01 Malacky, Slovensko
 • KASA FIK s.r.o., IČ: 04286324, se sídlem Optátova 708/37, Jundrov, 637 00 Brno
 • KASAmax EU s.r.o., IČ: 26958066, se sídlem Štolcova 755/24b, Černovice, 618 00 Brno
 • SUPPORT SYSTEM s.r.o., IČ: 27486249, se sídlem Bratří Štefanů 104/42, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
 • HALBERŠTÁT – servis, s.r.o., IČ: 25963392, se sídlem Brněnská 306/13, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové
 • Papaya POS CZ s.r.o., IČ: 05266858, se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • POS Experts s.r.o., IČ: 28813227, se sídlem Hořická 283/22, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
 • SoftINES, s.r.o., IČ: 28076818, se sídlem Tovární 197, Domoradice, 381 01 Český Krumlov
 • Rapid System, spol. s r. o., IČ: 64088774, se sídlem Olomouc – Chválkovice, Chválkovická 143/66, PSČ 77900
 • Rkeeper-cz s.r.o., IČ: 03704637, se sídlem Svatoslavova 503/17, Nusle, 140 00 Praha 4
 • ComInn, s.r.o., IČ: 47906499, se sídlem Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, PSČ 76001
 • ASW Systems a.s., IČ: 28211189, se sídlem K Hájům 2671/8, Stodůlky, 155 00 Praha 5
 • Jakub Kratina, IČ: 75346478, se sídlem Ke Stírce 751/13, 182 00 Praha
 • Teya Czech Republic s.r.o., IČ: 24250856, se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6
 • TPSOFT s.r.o., IČ: 22796410, se sídlem Teplice, Kollárova 1561/17, PSČ 41501
 • Vectron Systems CZ s.r.o., IČ: 26711575, se sídlem Vrážská 238/8, Radotín, 153 00 Praha 5

V případě udělení souhlasu zákazníka je GREEN PEN oprávněn předat osobní údaje třetím osobám, které se v takovém případě stanou také správci údajů, kteří budou sami rozhodovat o účelech a prostředcích zpracování. Těmito třetími osobami jsou např.:

 • Qerko s.r.o., IČ: 06678815, se sídlem Drtinova 557/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Choice QR s.r.o., IČ: 09517600, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

7. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

Osobní data GREEN PEN zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

8. Práva zákazníků v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, jak jsou uvedeny níže. Bude-li subjekt údajů chtít některého z těchto práv využít, může GREEN PEN kontaktovat prostřednictvím e-mailu, poštou na adresu sídla.

a) právo na informace

 • je plněno těmito zásadami zpracování a ochrany osobních údajů

b) právo na přístup

 • v případě požadavku subjektu údajů mu ve lhůtě 1 měsíce GREEN PEN sdělí, jaké osobní údaje o osobě subjektu údajů GREEN PEN zpracovává a proč

c) právo na doplnění a změnu osobních údajů

 • v případě žádosti subjektu údajů o změnu nebo doplnění osobních údajů tyto GREEN PEN u sebe změní

d) právo na omezení zpracování 

 • pokud se subjekt údajů domnívá, že GREEN PEN zpracovává nepřesné údaje, že provádí zpracování nezákonně, ale nemá zájem všechny údaje smazat, nebo pokud vznesl subjekt údajů námitku proti zpracování. Omezit lze také jen rozsah osobních údajů nebo účel zpracování.

e) právo na přenositelnost

 • v případě požadavku subjektu údajů mu ve lhůtě 1 měsíce GREEN PEN sdělí, jaké osobní údaje zpracovává a proč, a to ve strojově čitelné podobě, aby subjekt údajů své osobní údaje mohl vzít a přenést k někomu jinému

f) právo na výmaz (být zapomenut)

 • v případě oprávněného požadavku subjektu údajů ve lhůtě 1 měsíce vymaže GREEN PEN veškeré osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, případně subjektu údajů sdělí, které údaje byly smazány a odůvodní, které smazat nelze

g) stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

 • v případě, že se domnívá subjekt údajů, že s jeho údaji nezachází GREEN PEN v souladu se zákonem, má právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

9. Mlčenlivost

Všechny zákazníky GREEN PEN ujišťuje, že veškeří zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat osobní údaje subjektů údajů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s GREEN PEN. Bez souhlasu subjektu údajů nebudou jeho osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně než těm, které jsou výslovně vyjmenovány v tomto dokumentu.

10. Závěrečná prohlášení

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů je oprávněn GREEN PEN kdykoli jednostranně měnit.

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 1.1.2023

V Praze dne 1.2.2023

________________________

GREEN PEN, s.r.o.

Tomáš Bánovský, jednatel